Обробка та інтерпретація матеріалів гравірозвідки і магніторозвідки

NADRA GROUP та його структурні підрозділи сьогодні досягли високих показників в розвідці родовищ нафти та газу завдяки комплексуванню 3D сейсморозвідки з високоточними гравімагнітними дослідженнями.

Комплексний аналіз гравімагнітних досліджень виконується з застосуванням сучасних пакетів програм, що дозволяють виконувати первину обробку даних з подальшою побудовою карт, різноманітних трансформацій та 2D й 3D моделювання потенціальних полів.

Карта модуля горизонтального градієнта гравітаційного поля

Карта аномального гравітаційного поля

Обробка та інтерпретація даних гравімагнітної зйомки здійснюється з використанням сучасних пакетів програм обробки геофізичної інформації

За результатами 3D моделювання отримуються: погоризонтні та вертикальні геогустині і геомагнітні зрізи геологічного середовища