Обробка та інтерпретація матеріалів ВСП

Задачі, що вирішуються:

 • параметричне забезпечення наземної сейсморозвідки;
 • вивчення присвердловинного та навколосвердловинного простору;
 • прогнозування розрізу глибше забою свердловини.

Методи польових досліджень:

 • Одиночні спостереження;
 • Просторові системи спостережень;
 • Профільні системи спостережень (ВСП-МСГ, ВСП з рухомим джерелом коливань);
 • Площинні системи спостережень (3D-ВСП);
 • Комбіновані системи спостережень (3D+ВСП, 2D+ВСП);
 • ВСП в процесі буріння.

Принципи реєстрації:

 • ВСП на поздовжніх хвилях – реєстрація лише вертикальної компоненти;
 • ПМ ВСП (поляризаційний метод ВСП) – реєстрація повного вектору хвильового поля.

Принципи аналізу результатів:

 • аналіз первинних і трансформованих зображень середи (хвильових полів);
 • аналіз параметрів, що були отримані в результаті обробки ВСП (ПМ ВСП);
 • сумісний аналіз даних ВСП (ПМ ВСП) з ГДС та наземної сейсморозвідки.

Виконання ВСП

Сейсмограми ВСП (Z-компонента) ближнього та дальнього пунктів збудження на свердловині глибиною 6100 м

Параметри ПМ ВСП і стратиграфічна прив’язка

Швидкісна модель в просторі

Приклад побудові зображень по різних типах хвиль