Послуги щодо розвідки і видобутку з нетрадиційних джерел вуглеводневої сировини

  • Впровадження сучасних технологій стратегічних партнерів з компанії Halliburton і власних унікальних запатентованих розробок по дегазації вуглепородного масиву на вугільних родовищах;
  • Експертна оцінка вугільних родовищ та метанонебезпечних шахт на впровадження ефективних способів дегазації;
  • Розробка техніко-економічного обгрунтування доцільності впровадження прогресивних способів дегазації;
  • Геологічна оцінка родовищ на предмет освоєння ресурсів нетрадиційних джерел газу із сланцевих товщ, а також з щільних колекторів;
  • Оцінка перспективних площ з видачею рекомендацій згідно черговості їх геологічного вивчення, буріння свердловин, підрахунку запасів вуглеводнів;
  • Розробка проектів і програм буріння свердловин на нетрадиційні джерела вуглеводнів з урахуванням геологічних особливостей площ, впровадження сучасних методів проводки свердловин, використання новітніх досягнень при реалізації долотних програм, промивних рідин, використання комплексу дослідницьких програм кріплення свердловин і вторинного розкриття продуктивних пластів для якісного первинного розкриття розрізу за умови досягненні високих швидкостей буріння;
  • Складання технологічних регламентів, інформаційне забезпечення та проведення капітального ремонту свердловин.