Дослідження діючих експлуатаційних свердловин та контроль профілю припливу і поточного нафтогазонасичення пластів

Контроль працюючих інтервалів та виявлення заколонних перетоків флюїдів

Проводиться комплексними приладами, які здійснюють одночасний запис дев’яти параметрів: високочутливої термометрії, термодебітометрії, резістивіметрії, вологометрії, манометрії, шумометрії (три діапазони), ЛМ та ГК для точної прив’язки до геологічного розрізу. Комплекс вищеперерахованих методів може проводитися такою апаратурою: PLT-9, КСАТ-7.

Переваги застосування:

  1. Вирішує весь спектр задач з контролю за розробкою родовищ.
  2. Запис всіх параметрів проводиться за один спуск-підйом.
  3. Прилади прохідні через НКТ.
  4. При досліджені свердловин з тисками на усті використовується сертифікована лубрикаторна установка Р=35 МПа з насосною станцією й системою контролю герметичності кабеля та каротажними превенторами.

Контроль поточної нафтогазонасиченості пластів-колекторів, ВНК та ГВК

Контроль поточної нафтогазонасиченості, уточнення контактів «продукт-вода» здійснюється за допомогою методу імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу (ІННК). ІННК може проводитися такими типами апаратури: ІНК-7, ІНК-9, АІНК-43.

Переваги застосування:

  1. Апаратура ІННК є прохідною через НКТ і може використовуватися для дослідження в діючих свердловинах.
  2. Апаратура типу ІНК-7 (9) двозондова, що дає можливість проводити різноглибинні дослідження пласта.
  3. Можливість моніторингу виходу генератора нейтронів в апаратурі ІНК-9.