Виконання високоточних гравімагнітних та інших геофізичними досліджень на площах, де проведена сейсморозвідка, з метою комплексування результатів

Ускладнення сучасних геологічних задач все частіше висуває такі вимоги до геофізичних та інших прогнозуючих методів, які знаходяться на межі їх можливостей. Одним з очевидних і природних шляхів вирішення таких вимог є комплексування методів. Гравіметричні та магнітометричні дослідження дають можливість отримати додаткову важливу інформацію щодо будови геологічного середовища та його речовинного складу.

Гравітаційна зйомка виконується за допомогою гравіметрів СG-5 AvtoGrav виробництва компанії «Scintrex Limited». Магніторозвідувальні дослідження проводяться з використанням прецизійних польових магнітометрів «Anomaly» вітчизняного виробництва. Обробка, інтерпретація даних гравірозвідки та магніторозвідки, а також побудова моделей резервуарів проводиться за допомогою комплексу програм «Geosoft Oasis Montaj».

За результатами обробки та інтерпретації гравіметричних даних створюються геогустині і геомагнітні моделі геологічного середовища, що спільно з даними 3-D сейсмічної розвідки дозволяють виконати достовірний прогноз покладів нафти і газу, а також побудувати вірогідні моделі резервуарів вуглеводнів.