Створення постійнодіючих геолого-технологічних моделей покладів і родовищ нафти та газу і підземних сховищ газу

Створення постійно діючих геолого-технологічних моделей покладів і родовищ нафти та газу (ПДГТМ)

Для створення геологічних моделей родовищ використовується програмне забезпечення Petrel компанії Shlumberger та інші спеціалізовані програмні продукти. Гідродинамічне моделювання родовищ і покладів нафти та газу виконують програмні комплекси ECLIPSE компанії Shlumberger та NEXUS компанії Halliburton.

Роботи можуть виконуватись як в цілому для родовищ, так і для окремих його покладів з метою розробки рекомендацій і технологічних рішень зі стабілізації та нарощування видобутку, оптимізації та інтенсифікації роботи свердловин, рішення інших задач розробки.

Компанія проводить навчання спеціалістів замовника користуванню результатами моделювання, роботі з окремими програмними продуктами та їх впровадженню в практику роботи видобувних підприємств.