Створення проектів і виконання буріння нафтогазових свердловин

Проектування буріння свердловин

NADRA GROUP здійснює проектування комплексу робіт з буріння свердловин на традиційні (газ та нафта) та нетрадиційні види газу (метан вугільних родовищ, сланцевий газ, газ щільних колекторів) до глибини 5000 м відповідно до геолого-технічного завдання Замовника. Проект складається із трьох головних розділів: геологічного, виробничо-технічного та кошторису на виконання робіт. У кожному із розділів, відповідно до свого призначення, здійснюється обґрунтування геологічної будови та місця закладення свердловини(н), деталізація геологічного розрізу, місць відбору керну, проведення пластовипробувань та геотехнологічних досліджень, вибір конструкції свердловини, технології буріння та організації бурових робіт, проведення нафтогазового та (або) вуглегазового комплексу каротажу, спуск та цементування колон, проведення перфораційних, ізоляційних та інших робіт, а також розрахунок вартості за кожним етапом робіт і їх загальної вартості.

Сервісний супровід буріння вертикальних і горизонтальних стовбурів

Процес буріння супроводжується сервісними польовими роботами, які надає NADRA GROUP відповідно до проекту робіт, а саме: макроскопічний опис керну, відбір зразків для проведення аналітичних та фізико-механічних досліджень, комплекс геохімічних досліджень (газовий каротаж у процесі буріння), проведення нафтогазового та вуглегазового комплексів каротажу у відкритому стовбурі свердловини, навігаційний супровід буріння спрямовано-похилих та горизонтальних стовбурів та інші необхідні роботи.

Технологічний контроль і моніторинг буріння

У процесі ведення бурових робіт здійснюється технологічний контроль та моніторинг за процесом буріння передбачений проектом робіт. Перед початком бурових робіт здійснюється перевірка готовності та справності бурової установки та необхідного противикидного обладнання ПВО (превентори, труби, аварійні викиди та з’єднання) до ведення робіт згідно вимог Держгіртехнагляду до буріння газових свердловин. Крім цього, в процесі бурових робіт проводиться постійний моніторинг за параметрами бурового розчину для їх корегування згідно вимог технологічної карти. Показники за головними параметрами бурового розчину (питома вага, водовіддача, в’язкість, вміст піску, газовиділення, коливання рівня розчину, поглинання та ін.) заносяться у буровий журнал. Періодично із буровим персоналом проводяться навчання (учбові тривоги) для вироблення злагоджених дій працівників на випадок можливого виникнення надзвичайних ситуацій.