Послуги з охорони довкілля при розробці родовищ нафти і газу

Екологічний аудит і супровід проектів видобутку нафти і газу:

  • екологічне оцінювання територій та об’єктів до початку робіт із розвідки й розробки родовищ нафти та газу за міжнародними стандартами, складання екологічних паспортів;
  • моніторинг екологічного впливу робіт із пошуково-розвідувального буріння та видобутку нафти та газу за стандартами й обсягами відповідно до чинного законодавства України;
  • очистку територій від забруднень у процесі ведення ГРР і видобутку нафти та газу;
  • контроль за джерелами і ступенем забруднення підземних водоносних горизонтів;
  • рішення проблем охорони надр (виявлення джерел і шляхів вторинної загазованості порід у процесі експлуатації родовищ, проекти запомповування в пласт рідких відходів буріння та нафтогазовидобутку і т. ін.).

Послуги з захисту довкілля і рекультивації територій нафтогазовидобутку:

  • Дослідження забруднених територій, прісноводних водойм і морських акваторій. Створення геоінформаційних систем з відповідними базами даних;
  • Виконання комплексу природоохоронних заходів, що включає очищення територій від нафтових забруднень і відходів нафтовидобутку, очищення вод, використовуваних при нафтовидобутку;
  • Розробка проектів робіт зі збору, транспортування, утилізації або знешкодження небезпечних хімічних речовин, відходів та об'єктів, які є джерелами забруднення. Проведення комплексних заходів з очищення території (Міністерством екології і природних ресурсів України NADRA GROUP видана спеціальна ліцензія на право роботи з небезпечними відходами);
  • Рекультивація територій розробки родовищ нафти і газу.