Профіль компанії

Якщо до 2014 року світовий нафтогазовий бізнес фокусувався на розвідці нових родовищ та видобутку, то у 2015 році - тільки на видобутку, оскільки капітальні витрати видобувних компаній в світі різко знизились на фоні нової цінової кон’юнктури. Протягом 2016-2017 років світовий нафтогазовий бізнес фокусується виключно на видобутку і консерваціїї свердловин. Такі тенденції світового ринку вуглеводневої сировини, насамперед нафти, в умовах глобалізації економіки не можуть не враховуватись і українськими видобувними нафтогазовими компаніями.

Перспективи нарощування видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок пошуку і розвідки нових родовищ, пов’язані з виявленням дрібних за запасами покладів на значних глибинах. З урахуванням витрат на розвідку, буріння і облаштування експлуатаційних свердловин, видобуток на таких родовищах за собівартістю продукції не може конкурувати з родовищами провідних нафтових і газових країн світу.

Але політичні умови змушують Україну до кроків, що позбавляють енергетичної залежності. Найбільш ефективним з таких кроків є підтримання рівня видобутку і його інтенсифікація на діючих родовищах. Залишкові розвідані запаси нафти і газу в Україні, які можуть бути видобуті завдяки застосуванню нових технологій, набагато перевищують запаси, які можна отримати за рахунок нових родовищ.

Стосовно нафти, загалом у світі, середня кінцева нафтовіддача пластів в різних країнах і регіонах складає від 25 до 40%. В країнах Латинської Америки і Південно-східної Азії середня нафтовіддача пластів складає 24-27%, в Ірані – 16-17%, в США, Канаді і Саудівській Аравії – 33-37%, в країнах СНД – до 40%, залежно від структури запасів нафти і вживаних методів розробки.

Таким чином, залишкові або невидобувні промислово-освоєними методами розробки запаси нафти досягають в середньому 55-75% від первинних геологічних запасів нафти в надрах.

В Україні зниження обсягів видобутку нафти пов'язане переважно з великим виробленням запасів на основних родовищах, вступом їх в пізню стадію розробки, яка характеризується різким зростанням заводнення продукції і зменшенням дебіту свердловин. Також знижується обсяг видобутку газу на основних родовищах, які експлуатуються багато десятиліть.

Тому NADRA GROUP визначила основним профілем своєї діяльності надання інвесторам і видобувним компаніям інтегрованих рішень та ефективнх технологій для збільшення обсягів видобутку нафти і газу на діючих родовищах, які дозволять:

  • домогтися підвищення видобутку продукції на старих родовищах
  • здійснити пошук пропущених пластів
  • ввести в експлуатацію недіючі свердловини, які простоюють через технічні причини
  • збільшити дебіт свердловин за рахунок розтину продуктивного пласта додатковим стовбуром, як похило-спрямованим, так і горизонтальним
  • збільшити коефіцієнт вилучення нафти і коефіцієнт газовіддачі з пластів.

Завдяки послугам NADRA GROUP, видобувні компанії можуть домогтися значного економічного ефекту та отримати додатковий прибуток від експлуатації виснажених родовищ і родовищ з важковидобувними запасами нафти і газу.

Головними складовими успішної діяльності NADRA GROUP є збереження і творче використання досвіду, методичних розробок, кращих традицій української геологічної галузі, у поєднанні з ефективним менеджментом, орієнтацією на застосування передових технологій, прагненням до постійного вдосконалення способів і методів рішень геологічних та технічних завдань і проблем наших клієнтів.

Стратегічно компанія орієнтована на інновації, розвиток нових технологій та інформаційних систем, співробітництво з виробниками обладнання і сервісними підприємствами, продукція і послуги яких відповідають кращим світовим стандартам. Залучення передових технологій – основа технічного розвитку NADRA GROUP.

NADRA GROUP сформована потужна мережа вітчизняних і зарубіжних підприємств – партнерів. Зокрема, NADRA GROUP є локальним партнером Halliburton в Україні, укладений договір про співпрацю з компанією Geoinform Well Services (Угорщина). Для залучення в Україну технічного комплексу і нових технологій виконання гідророзривів пластів укладений договір про співробітництво та технологічну підтримку з компанією United Oilfield Services (США). Партнер NADRA GROUP - компанія Discovery Drilling Equipment виробляє необхідні для видобувних проектів бурові верстати й установки для капітального ремонту свердловин та окреме устаткування до них.

Сервісна компанія NADRA GROUP прагне і робить все для постійного збільшення і поліпшення свого кадрового та технічного потенціалу, забезпечення комплексності послуг, що надаються замовнику, підвищення геологічної, технологічної і комерційної ефективності пропонованих рішень та впровадження нових технологій і методів робіт і досліджень. Це гарантія того, що ці послуги є інноваційними і відповідають світовим стандартам.