Nadra Group (ПрАТ «Група Надра»)

з 2015 року

У зв’язку з розширенням сфери діяльності на широке коло природних ресурсів: енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини, нетрадиційні джерела енергії), мінеральних (рудні, нерудні та відходи виробництв), водних (підземні й поверхневі води) та земельних, і враховуючи світові тенденції щодо ефективного та раціонального використання природних ресурсів, 15 січня 2015 року здійснюється ребрендинг сервісних і виробничих підприємств Групи компаній «Надра» та трансформація Групи в Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY.

В умовах різкого скорочення ринку сейсмічних досліджень у зв’язку з падінням цін на нафту, та для запобігання конкуренції за участь у проектах між підприємствами-партнерами Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY, у 2015 році здійснено продаж власного сейсморозвідувального бізнесу (польова сейсморозвідка і обробка отриманих результатів) в Україні компанії Burisma group (CША), яка потребує у таких роботах на своїх ліцензійних площах.

Враховуючи тенденції світового нафтогазового бізнесу і знаючи потреби видобувних компаній, TUTKOVSKY залишив у власності бізнеси, пов’язані з дослідженнями і роботами на родовищах, які експлуатуються.

Сервісна компанія, яка спеціалізується на роботах з наявним фондом родовищ і свердловин, надаючи повний комплекс послуг з відновлення та інтенсифікації видобутку з нафтогазових свердловин на виснажених родовищах і родовищах з важковидобувними запасами нафти і газу, успадкувала увесь досвід, бренд і торгову марку Nadra Group.

Впевненість у можливостях Nadra Group надати клієнтам весь необхідний в таких роботах комплекс геологічних, технологічних, технічних послуг, найкращого обладнання та матеріали, грунтується на досвіді, який набутий на попередніх етапах розвитку компанії .

Це досвід вибору, геолого-економічної оцінки та інвестиційного аналізу ліцензійних блоків у 12 країнах Північної Африки та Близького Сходу на замовлення НАК «Нафтогаз України». Це аналіз та паспортизація 126 нафтогазових родовищ України для проведення Міжнародного аудиту запасів нафти та газу. Також це досвід реалізації власного проекту з розвідки і видобутку важковидобувних запасів газу в Закарпатті.

Досвід забезпечення комплексом послуг проектів з розвідки і видобутку нафти і газу включає: виконання польових геофізичних досліджень: близько 5 000 кв.км сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D, 7 400 лінійних км сейсморозвідувальних робіт за технологією 2D і понад 1 000 кв.км граві- і магніторозвідки, а також 35 проектів свердловинної сейсморозвідки. Виконано геофізичних досліджень і робіт у понад 260 свердловинах з відкритим стовбуром та у понад 130 облаштованих свердловинах. Отриманий досвід роботи на морських платформах у межах української акваторії шельфу Чорного та Азовського морів. Оброблена та інтерпретована геолого-геофізична інформація понад 8 000 лінійних км сейсмічних даних 2D та 5 000 кв.км сейсмічних даних 3D. Складено і захищено понад 350 звітів з геологічного вивчення, підрахунку і аудиту запасів із побудовою детальних фільтраційно-ємнісних моделей родовищ нафти та газу; створено 5 постійнодіючих гідродинамічних моделей родовищ нафти та газу.

Досвід виробництва та постачання матеріалів і обладнання , набутий при постачанні продукції 98 українських підприємств нафтогазовидобувним компаніям Росії та Туркменістану. Це досвід виготовлення і поставки компаніям України, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Великобританії, Росії, Німеччині, Колумбії, Туркменістану та інших країн понад 1 500 геофізичних свердловинних приладів. Також розроблено, виготовлено і поставлено замовникам модульні цифрові геофізичні прилади, багатозондові програмно-апаратурні комплекси широкохвильового акустичного дослідження для контролю за проведенням гідророзриву пластів, цифрові інклінометричні прилади – гіроскопи. Виготовлені 15 комплектів важких бурових верстатів і 60 верстатів для капітального ремонту свердловин.

За час роботи сервісної компанії Nadra Group стало зрозуміло, що доступ компанії на великі ринки послуг з розвідки і видобутку вуглеводнів, на яких впродовж багатьох років працюють крупні світові компанії (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, SGG VERITAS та інші) і конкуренція з ними – важкий і багаторічний процес. Ринки країн з невеликим об’ємом послуг, до яких відноситься Україна, менш цікаві для великих світових компаній та відкриті для малих і середніх сервісних компаній. Разом з тим, у разі невеликих об’ємів сервісного ринку у таких країнах, недоцільно закуповувати обладнання і створювати локальні вузькоспеціалізовані сервісні компанії, тому що об’єм замовлень часто не дозволяє навіть окупити вартість обладнання.

Nadra Group переконана, що найбільш доцільно працювати на таких ринках, залучаючи до виконання робіт учасників партнерської мережі Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY . Пріоритетами подальшого розвитку хабу є розширення міжнародного партнерства і впровадження високотехнологічних рішень, кращих світових технологій. Це створює додаткові переваги для клієнтів Nadra Group. Статус учасника хабу в жодному разі не позбавляє Nadra Group її господарської та фінансової самостійності та не ставить її власну фінансово-господарську діяльність у залежність від інших учасників або рішень органів управління хабу та не позбавляє відповідальності перед клієнтами.

Важливим для розвитку Nadra Group є участь у навчальних і наукових мережевих комунікаціях. У програмах підвищення кваліфікації та семінарах Інституту Тутковського, організованих за спонсорської підтримки Nadra Group, взяли участь як фахівці компанії, так і понад 1600 фахівців 100 сервісних і видобувних компаній країн СНД. За час діяльності Nadra Group її фахівцями опубліковано 517 наукових статей, 11 монографій, запатентовано 34 авторських винаходи. За спонсорської підтримки Nadra Group видано 43 квартальних випусків наукового журналу «Геолог України» (подвесить) та 3 «Збірника наукових праць Інституту Тутковського» (подвесить), організовано 75 наукових конференцій, у яких узяли участь понад дві тисячі спеціалістів.

У компанії відповідно до міжнародних стандартів впроваджуються система управління проектами, міжнародний бухгалтерський облік, розроблені програмні продукти для поточних процесів автоматизації, тощо.

Основні події третього кроку

2015 Організація Центру обробки та інтерпретації геолого-геофізичних даних в Індії (м. Делі) з залученням індійських спеціалістів. Реалізація проектів з обробки сейсмічних даних 2D у межах перспективного нафтогазоносного блоку Tripula на замовлення Jubilant Oil & Gas PVT LTD і 3D у межах нафтового родовища Jaisalmer та нафтогазоносної площі Kadi-Sanand на замовлення Focus Energy LTD і Syntex Oil & Gas LTD відповідно.
2015 Виготовлення і поставка 4 комплектів аналогової термобаростійкої свердловинної апаратури для дослідження відкритого стовбуру нафтогазових свердловин на замовлення компанії Socar (Азербайджан).
2015 Зусиллями створеного TUTKOVSKY консорціуму підприємств-партнерів виготовлений і поставлений кущовий буровий верстат вантажопідйомністю 350 тонн до Колумбії (модель: PR1500T-AC-W).
2015 Тестова обробка сейсмічних даних 3D (площа Supsa Shromisubani) на замовлення грузинської компанії Georgian Oil & Gas Corporation з застосуванням програмних продуктів передових світових компаній.
2015 Проведення геофізичних досліджень і робіт у свердловинах на замовлення українських компаній ПАТ "Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», БУ «Укрбургаз», ПАТ «Укртрансгаз» тощо з застосуванням нової техніки.
2015 Спілка геологів України, як дійсний член Європейської федерації геологів (EFG), приєдналася до виконання проектів, що виконуються на замовлення Європейської Комісії в рамках програми наукових досліджень та інновацій H2020. Безпосереднім виконавцем проектів від СГУ виступає дочірнє підприємство «Експертна рада Спілки геологів України».
2016-2018 Виконання проектів спільно з Європейською федерацією геологів (EFG) на замовлення Європейської комісії в рамках програми наукових досліджень та інновацій Horizon 2020:
  • INTRAW – обмін досвідом з Австралією, Канадою, Японією, Південною Африкою та Сполученими Штатами Америки для розвитку сировинної бази країн Європи.
  • KINDRA – акумулювання практичних та наукових знань, пов’язаних з гідрогеологічними дослідженнями.
  • CHPM2030 – розробка нового та потенційно проривного технологічного рішення, яке зможе допомогти задовольнити європейські потреби в енергії та стратегічних металах в єдиному інтегрованому процесі.
  • UNEXMIN – дослідження та інноваційні розробки щодо недоступних та затоплених шахт.
2016 Участь у національних і міжнародних нарадах, конференціях та семінарах членів Спілки геологів України в рамках договору з Європейською федерацією геологів (EFG): семінар за проектом INTRAW для національних експертів "Практика надрокористування в Європі та Африці" (2-3 листопада 2016), семінари за проектами KINDRA, CHPM2030 та UNEXMIN для національних експертів (4, 12, 14 жовтня 2016).
2016 Виготовлення і поставка створеним TUTKOVSKY консорціумом підприємст-партнерів стаціонарного бурового верстату (модель: SL2500T-AC-T) вантажопідйомністю 600 тонн на замовлення ТОВ «Бурова компанія Укрбурсервіс».
2016 Збір даних, аналіз, обробка та інтерпретація сейсмічних матеріалів 3D (площа Кубашівська, Україна) на замовлення компанії групи Burisma.
2016 З метою запобігання внутрішньої конкуренції в Хабі TUTKOVSKY PLC здійснено продаж свого сейсморозвідувального бізнесу в Україні компанії Burisma group (CША).
2016 Виконання промислово-геофізичних та прострілювально-вибухових робіт за Договорами з компаніями ТОВ Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», ПрАТ «Карпатське управління геофізичних робіт», ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт», СП «Полтавська нафтогазова компанія», дочірніми компаніями ПАТ «Укргазвидобування» та ін. з застосуванням технічних засобів і матеріалів світових виробників, зокрема Halliburton.
2016 Організація спільного підприємства з DGE Group (Данія) для виконання проектів, які демонструють нові можливості позитивного впливу на стан навколишнього середовища і протидії змінам клімату.
2016 Науково-технічне співробітництво з угорською компанією Geoinform Well Services Ltd для підвищення ефективності та якості виконання демонстраційних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських проектів шляхом спільного використання геофізичного обладнання та засобів обчислювальної техніки.
2016 TUTKOVSKY спільно з компанією Halliburton провів Технологічний день для українських виробничих і видобувних компаній на тему: «Інтегровані послуги в обсаджених свердловинах» (МВЦ, Київ, 15 грудня 2016).
2017 Проведення комплексу геофізичних досліджень у свердловинах ПАТ «Укргазвидобування», ПрАТ «Нафтогазвидобування», компаніям групи Burisma та Geo Alliance, ТОВ «Комплексні геолого-геофізичні рішення», ПАТ «Укртрансгаз» тощо з застосуванням нових приладів власного виробництва та приладів іноземних підприємств-партнерів.
2017 Реалізація широкого спектру навчальних програм з управління проектами, продуктами MS Project, а також програм з підготовки учнів для успішної здачі іспиту в International Project Management Association (IPMA – Міжнародній асоціації управління проектами).
2017 Впровадження розроблених TUTKOVSKY програмних продуктів для поточних процесів автоматизації в Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY:
  • Система класу PRP – Project Resource Planning для виробничих (матеріаломістких) підприємств.
  • Система класу PRP – Project Resource Planning для сервісних компаній (основні ресурси – робочий час персоналу).
  • Система електронного документообігу
2017 На базі ПВНЗ «Інститут Тутковського» започатковано навчальну програму «Підвищення кваліфікації та консалтинг з управління проектами в сфері використання природних ресурсів». Проведено перші курси підвищення кваліфікації за напрямком "Геофізичні дослідження свердловин шляхом використання сучасних технологій" (УкрНДІгаз, Харків, 19-22 вересня 2017).
2017 За ініціативи Спілки геологів України створення Технологічної платформи «Впровадження в Україні стандартів Європейського Союзу щодо ефективного і збалансованого використання енергетичних, мінеральних, водних та земельних ресурсів» з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності економіки України шляхом впровадження механізмів і практик, передбачених відповідними європейськими законодавчими актами, у контексті реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
2017 Проведення 7 грудня 2017 року VІ з’їзду геологів України. На обговорення винесено питання щодо започаткування Технологічної платформи «Впровадження в Україні стандартів Європейського Союзу щодо ефективного і збалансованого використання енергетичних, мінеральних, водних і земельних ресурсів» та залучення геологічної спільноти до реалізації заходів, спрямованих на інтеграцію України до ЄС.
2017-2018 Участь Дочірнього підприємства «Експертна рада Спілки геологів України» спільно з Європейською федерацією геологів в міжнародному проекті на замовлення Європейської комісії в рамках програми наукових досліджень та інновацій Horizon 2020 INFACT – розробка інноваційних, неінвазивних та цілком безпечних для навколишнього середовища і людини геологорозвідувальних технологій.