Кодекс корпоративної етики

Звернення голови Наглядової ради NADRA GROUP

Шановні колеги та партнери!

NADRA GROUP, як учасник Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY, поділяє концепцію корпоративного громадянства хабу, ідеологічним фундаментом якої є європейська модель корпоративної соціальної відповідальності. Корпоративна соціальна відповідальність визначає, як саме надання послуг клієнтам співвідносяться з інтересами, що виходять за рамки виключно отримання прибутку. У загальному плані – це стратегія взаємодії бізнесу із суспільством, спрямована на забезпечення ефективного та сталого розвитку у ХХІ сторіччі.

Основою успішної діяльності NADRA GROUP є корпоративні цінності та стандарти, що покликані забезпечити довіру та повагу бізнес співтовариству, партнерам, представникам державної влади та усім, від кого залежить успіх компанії та її процвітання.

Для досягнення цих цілей компанія приділяє неабияку увагу корпоративній культурі, важливим інструментом якої є цей Кодекс ділової корпоративної етики. Він є керівництвом для усіх співробітників компанії незалежно від займаної посади.

Слідування Кодексу сприяє формуванню та розвитку позитивної корпоративної культури, веде до зміцнення репутації та авторитету є запорукою її успішного розвитку у майбутньому.

У Кодексі ділової корпоративної етики закріплені цінності та етичні принципи, на яких базується наша робота, визначені єдині стандарти поведінки. Дотримання норм Кодексу ділової корпоративної етики стане серйозним кроком у досягненні спільних цілей співробітниками компаній.

Успіх NADRA GROUP залежить від кожного її співробітника, саме тому неухильне дотримання правил Кодексу має стати найвищим пріоритетом.

Павло Загороднюк

Вступ

У даному Кодексі ділової корпоративної етики описані принципи етичної ділової поведінки, які є базовими принципами ведення справ компанії NADRA GROUP. Цінності, що лежать в основі Кодексу, це - професіоналізм, чесність, відповідальність та повага до людей.

1. Етика ділової поведінки

Посадові особи та працівники повинні дотримуватися високих стандартів ділової та особистої етики у виконанні своїх обов’язків, практикувати чесність, порядність та сумлінність у співпраці із іншими співробітниками компанії, громадськістю, діловими партнерами, акціонерами, замовниками, постачальниками та органами влади. Діючи від імені компанії, посадові особи та працівники не повинні здобувати перевагу шляхом маніпуляцій, приховування, зловживання конфіденційною інформацією або іншими нечесними шляхами та вчинками. Расова, вікова, статева, релігійна або національна дискримінація працівників, акціонерів, посадових осіб, ділових партнерів вважається неприпустимою. До всіх людей слід ставитися із гідністю та повагою, їм не має бути створено ніяких необґрунтованих перешкод для виконання їх обов’язків.

2. Відповідальність

  • Перед акціонерами
    Захищати інвестиції акціонерів та забезпечувати їм отримання доходу на прийнятному рівні.
  • Перед працівниками
    Поважати права своїх працівників, забезпечувати своїм працівникам зручні та безпечні умови роботи та вигідні і конкурентоздатні умови найму, сприяти розвитку та найкращому використанню людського таланту та забезпеченню рівних можливостей роботи, заохочувати працівників до участі в плануванні та управлінні їх роботою та до втілення цих принципів в їх компанії. Визнається, що запорукою комерційного успіху є самовіддана робота всіх працівників.

  • Перед діловими партнерами
    Компанія NADRA GROUP взаємодіє із діловими партнерами на принципах взаємної користі, прозорості та повної відповідальності за прийняті на себе зобов’язання відповідно до умов договорів. NADRA GROUP дотримується умов контрактів/договорів з діловими партнерами та виконує зобов’язання по відношенню до них. Група Надра гарантує своєчасний та повний розгляд усіх звернень, побажань та претензій партнерів, у разі виникнення протиріч та спорів, надає перевагу переговорам та пошуку компромісу.

3. Чесність у веденні бізнесу

NADRA GROUP наполягає на чесності, порядності і справедливості в усіх аспектах її діяльності і очікує того ж у своїх стосунках з тими, з ким вона співпрацює в бізнесі. Пряма або непряма пропозиція, сплата, підбурювання до надання та отримання хабарів у будь-якій формі є неприйнятним. Працівники повинні уникати конфлікту інтересів між їх приватною фінансовою діяльністю та їх діяльністю в рамках бізнесу компанії.

4. Охорона праці та навколишнього середовища

Компанія NADRA GROUP визнає свою відповідальність перед суспільством щодо збереження сприятливого навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також розраховують на розуміння суспільством складності та масштабності завдань, що постають перед ними в цій області. NADRA GROUP дотримується вимог законодавства України, а також вимог міжнародних стандартів в області охорони навколишнього середовища, охорони здоров’я та забезпечення безпечних умов праці.

5. Конкуренція

NADRA GROUP а прагне конкурувати на справедливих та етичних засадах та в рамках чинного конкурентного законодавства; вона не буде перешкоджати іншим вільно конкурувати з нею.

6. Надання інформації

Компанія NADRA GROUP розуміє, що, з огляду на важливість діяльності, яку вона здійснює, ключове значення має відкритість у наданні інформації. З цією метою компанія надать всю відповідну інформацію про свою діяльність правомірно зацікавленим особам, з врахуванням будь-яких переважаючих міркувань бізнес конфіденційності та видатків.